• 01132355278
دریچه بازدید فن کوئل
دریچه فنکوئل با گریل پانل mr

دریچه فنکوئل با گریل پانل mr

دریچه بازدید فن کوئل

 

دریچه فنکوئل روکش pvc

دریچه فنکوئل روکش pvc

دریچه بازدید فن کوئل شرکت لت

این درب ها جهت دسترسی و تعمیرات دستگاه های فن کویل سقفی ساخته شده که به اپراتور این امکان را می دهد که در صورت بروز مشکل در سیستم فن کوئل امکان بازدید و تعمیر این دستگاه سهل الوصول باشد و نکته قابل ذکر در سیستم فن کوئل این می باشد که فن کوئل نوعی سیرکولاتور هوا در فضا می باشد که دارای یک فن جلوزن و یک قسمت مکش هوا است. درب های دسترسی فن کوئل ساخت این موسسه مجهز به یک دریچه برگشت بوده که مستقیم به مکش فن کوئل نصب می گردد و باعث عملکرد صحیح فن کوئل های سقفی می شود.
لازم به ذکر است انواع درب های دسترسی فن کوئل سقفی در حالت چوبی نیز، شامل تولیدات این موسسه می باشد.

دریچه زیر فنکوئل pvc

دریچه زیر فنکوئل pvc